ira.abramov.org
עוד בירוקרטיה: הפעם משרד העבודה ורשות המיסים
נראה שאהבתם את סיפור הבירוקרטיה הקודם, אז הנה עוד אחד. שלושה ימים אחרי אותו יום משטרה לפני שבועיים ,הייתי בת"א. זוכרים את הסיפור עם SBC? באתי אליהם פיסית לקחת צ'ק אחרון וכמובן שלא היה כזה (בינ…