ira.abramov.org
לופט גשעפט
Adobe AIR 1.0 סוף סוף הוכרזה, והלכתי לראות מה לעזאזל נחוצה עוד שפה שתחליף את ג'אווה, מונו, פלאש ושאר הקישקושים הסותרים. הייתי בטוח שמדובר בעוד פלאגין להצגת תוכן אינטראקטיזי בדפדפן ולא היא, מדובר במ…