ira.abramov.org
נו, עשיתם שלום?
האורגזמה הגלובלית למען השלום היתה הבוקר ב8:08. האדמה זזה לכם? אני ישנתי אבל ממילא לא היה לי עם מי "לעשות שלום". לפי טמקא עוד אין שינוי במצב בעזה, וטור שם מציע שאולי יהיה לי יותר סיכוי עם …