ira.abramov.org
גנאולוגיה וגנטיקה, וקצת מתנות קריסטמס
מחקר על גנאולוגיה של איילה הזכיר לי, שמזמן חשבתי לשלוח דגימת רוק למבצע המיפוי העולמי. בעזרת ניתוח הDNA שלי מצד האבא ומצד האמא יכולים לנתח מקורות אתניים יותר מדויקים, הורשה של תכונות או מחלות גנטיות…