ira.abramov.org
גאידמק, טיב טעם והחזון הציוני החילוני המתפורר
גאידמק רוכש את השליטה ברשת טיב טעם, ובהמשך גם מפעל מזרע יהפוך לכשר, כי ארקאדי רוצה להיות ראש עיר הבירה. עד כאן הבטחות שהוא רוצה להיות מחוץ לפוליטיקה. מי האיש הזה לעזאזל? הוא היה יהודי בכלל עד שהתחי…