ira.abramov.org
לאילת ובחזרה
– פיהוק – "אתה עייף?" – "למה, יש לאמא שלך פטנט אחר?" 5 שעות באוטו לא חייב להיות סבל, הרצנו קטעים, התפעלנו מנופים, הייג'ינקס וטומפולרי. צריך לדעת עם מי לנסוע, ו…