ira.abramov.org
קנאות דתית
עוד פוסט בסדרת "הסכנות הטמונות ב…". היום לפני 12 שנה בדיוק איבדתי חבר. את ירון בלום הכרתי בערך שנה לפני, דרך הBBS שהרצתי באותה התקופה או אולי דרך חבר משותף. הכרנו אולי שנה אבל הוא ה…