ira.abramov.org
שישי איטי
אני מצלם את כל התמונות שלי בRAW. מהרבה סיבות. הבעיה שזה אומר עוד שלב או שניים לפני שאני מעלה תמונות לרשת גם כשאני רוצה להעלות אותן מהר. זה תמיד נדחה ונדחה כי אני מחפש את הזמן לעשות את המיון כמו שצר…