ira.abramov.org
למה אני לא מופתע?
טוב, חלק מהזמן דוקא כן… לא מפתיע: החרדים מאיימים להחריף את המאבק לכלל הצמתים בארץ. מפתיע: זרקו אבנים על בית שלופליאנסקי ביקר בו אצל הרב אלישיב בטענה שהוא ציוני(?!) לא מפתיע: שלי יחימוביץ' הצב…