ira.abramov.org
"כשנמות, יזבלו איתנו את כרמי ראשון לציון…."
אחלה שיטה ירוקה – במקום לבזבז מקום באדמה על קבורה, או לזהם את האוויר בשריפה, שיטה שוודית פותחה שבה מקפיאים את הגופה, מרסקים ומשתמשים כזבל אורגני. אני מכריז בזאת, שאחרי שיקצרו מגופי כל איבר ני…