ira.abramov.org
אין לי אלוהים
דיברתי עם מישהו לפני כמה ימים, לגבי הבטחה שלו כלפי. "אל תדאג! אני מקיים תמיד, אני יהודי מאמין!". באותו רגע הרגשתי כאילו נפנפו לי סדין אדום מול העיניים. "מה הקשר לאמונה שלך? אדם לא מא…