ira.abramov.org
עם הסקר
תקופת בחירות, הגרפים משתוללים בעתונות. מישהו עוצר לקרוא אותם? אפי שלח לי את הסקר הזה ממעריב של סוף השבוע. נראה אם תצליחו למצוא יד ורגל. הסתכל על זה גם עורך דין ולא הצליח להבין מהנוסח את השאלה. אני …