iphanmem.net
Download Ubuntu File ISO Server Desktop miễn phí cập nhật liên tục
Hệ điều hành Ubuntu là hệ điều hành miễn phí và nổi tiếng nhất hiện nay, được ra mắt vào năm 2004, Ubuntu được cộng đồng lập trình viên lần đầu tiên trên thế giới đón nhận như một cơn bão mạnh mẽ, nhiều tính năng hấp dẫn và tối ưu, Ubuntu luôn là miễn phí cho sự lựa chọn của các máy tính cá nhân Desktop và Server