iphanmem.net
Download Fedora .ISO miễn phí - Hệ điều hành được tài trợ bởi Red Hat
Hệ điều hành Fedora là hệ điều hành miễn phí dành cho máy tính cá nhân mà đặt biệt là hệ thống máy chủ (Server), được ra đười và hỗ trợ bởi Red hat, hệ điều hành được phát hành miễn phí và hoạt động chủ yếu ở trên máy chủ tại Việt Nam. Hệ điều hành được phát triển trên nền tảng Linux và miễn phí