iolandafresnillo.org
Contractació pública responsable i clàusules socials per revertir la desigualtat de gènere. Oportunitats i límits
Article publicat en el marc del programa “Ciutats i persones” de l’Institu de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) en la publicació “Innovacions locals contra la desigualtat…