ioannesoculus.com
Drakulaning Saroyi (Dracula's Castle) - Uzbek video - Ioannes Oculus
Bu uy katta. Bu saroy. Saroyda Dracula yashaydi. Bu saroy katta va vahimali. Devorlar kul rangda. Saroyda ikkita minora bor. Minoraning tomi qizil. Saroyning darvozasi qora va katta. Darvoza o’zi ochilyapti. Saroyning darvozasi ochiq lekin menimcha ichkariga kirish xafli. Saroyda arvoh ham yashaydi. Arvohning libosi oq. U yerda necha daraxt bor? Saroyning yonida bitta daraxt …