ioannesoculus.com
Bibliografia polskich wydawnictw do nauki łaciny - Ioannes Oculus
♦ pierwsze wydanie ◊ kolejne wydanie ◊◊ kolejne wydanie, zmienione • część wydania wielotomowego Podręczniki 1925 ◊ Lewicki, Tadeusz Marjan, Początki nauki języka łacińskiego. Tom drugi, wyd. 7 ilustrowane, Lwów: K.S. Jakubowski 1925. 1926 ◊ Lewicki, Tadeusz Marjan, Początki nauki języka łacińskiego. Tom pierwszy, wyd. 11 ilustrowane z tablicą barwną, Lwów: K.S. Jakubowski 1926. 1935 Golias M., …