ioannesoculus.com
Latin pronunciation - Lectio II - Ioannes Oculus
Lectio II (lēctĭō sĕcundă) ămbŭlō ămbŭlās ămbŭlăt ămbŭlāmŭs ămbŭlātis ămbŭlant vĭtŭpĕrō vĭtŭpĕrās vĭtŭpĕrăt vĭtŭpĕrāmŭs vĭtŭpĕrātis vĭtŭpĕrant N. dŏmĭnă G. dŏmĭnae D. dŏmĭnae Acc. dŏmĭnam Abl. dŏmĭnā V. dŏmĭnă N. dŏmĭnae G. dŏmĭnārum D. dŏmĭnīs Acc.dŏmĭnās Abl.dŏmĭnīs V. dŏmĭnae ! dŏmĭnă vs dŏmĭnā Dŏmĭnă ămbŭlăt. Puellae lăbōrant. Lăbōrātĕ, puellae! Cūr vĭtŭpĕrās dŏmĭnă? Lăbōrāmus. Dŏmĭnă est sĕvēră. …