investor.safeture.com
Uttalande från styrelsen för Safeture med anledning av Admas offentliga uppköpserbjudande
Styrelsen för Safeture rekommenderar långsiktiga aktieägare i Safeture att inte acceptera Admas erbjudande om 10 kronor kontant, men konstaterar samtidigt att erbjudandet inte är oskäligt i ett kortsiktigt finansiellt perspektiv Detta uttalande görs av styrelsen för Safeture AB (publ) (”Safeture”) i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”). Bakgrund Adma Förvaltnings