inventerare.wordpress.com
Förändringens vindar? – Winds of change?
This post will follow in English. Idag kom då Kulturmiljöutredningen, där man bland annat tittat på Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). I denna föreslås ett antal förändringar av större och …