inventerare.wordpress.com
Uppdrag: Få in fler arkeologer på DIKs kongress
This post is written in Swedish regarding the up comming election to DIK (Swedish Union for arcaheologist etc). Nu är röstningen på kongressombuden igång till DIKs kongress, så är du medlem i DIK ä…