intracom-riverside.vn
Xu hướng nhà ở của người dân Hà Nội trong tương lai - Intracom Riverside
Chiến lược phát triển nhà ở thành phố Hà Nội tới năm 2030 đã được Chính phủ và Thành phố Hà Nội phê duyệt, trong đó xác định phát triển nhà ở đồng bộ với quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới; mở rộng đô thị trung tâm song song với phát triển …