intracom-riverside.vn
Thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu suy giảm - Intracom Riverside
Trái ngược với những con số tích cực của nền kinh tế, thị trường bất động sản lại có dấu hiệu suy giảm khi số lượng dự án được phê duyệt thấp.