intracom-riverside.vn
Sống xanh và tiện nghi ở bờ bắc sông Hồng
Khi mật độ dân cư khu vực Đông và Nam sông Hồng đang ngày một gia tăng với rất nhiều khu đô thị thì khu vực phía Bắc lại là một vùng đất tiềm năng và màu mỡ với nhiều điểm mạnh “cận thị - cận giang - cận lộ”.