intracom-riverside.vn
Mua chung cư trả góp hoặc thuê nhà, nên lựa chọn ra sao? - Intracom Riverside
Không ít người đã quyết định chấm dứt việc đi thuê nhà bằng việc mua nhà chung cư trả góp. Đây là một quyết định đúng đắn dù đó là thử thách cho tài chính của bạn vì phải trả các khoản nợ vay đúng hạn.