intracom-riverside.vn
Bất động sản Triều Tiên dưới thời Kim Jong Un - Intracom Riverside
Tại Triều Tiên cũng có những tòa nhà 60, 70 tầng, căn hộ hiện đại rộng 200m2, và thậm chí “làn sóng” xây dựng và bất động sản đang là xu thế mạnh mẽ ở đây.