internetviettel-danang.net
Giới thiệu công nghệ FTTH của Viettel
Giới thiệu công nghệ FTTH của Viettel tại Đà Nẵng dành cho đối tượng KH là cá nhân, doanh nghệp, tổ chức .... với công nghệ tốt nhất hiện tại Việt Nam