intermedia.vsvu.sk
MetaDiary — intermédiá
Pôvodná myšlienka internetu – vytvorenie celosvetovej siete, prepojenie miliárd ľudí, ktorí generujú miliardy dát dostupných ľuďom na celom svete sa akosi vytratila. Tieto dáta sú zachytávané sukromnými spoločnosťami, ktorým dovoľujeme ich používať pre vlastné účely. Zber dát vnimame a akceptujeme ako podmienku použivania internetu. Takáto pasivita a nevedomosť toho, aký majú tieto …