intermedia.vsvu.sk
Melanchólia {Pitva} — intermédiá
Melanchólia *Performance* Koncert z excesívnym zvukomalebným výstupom pozoruje dve opozitné veličiny vyúsťujúc simultánne do jednotnej progresie.