intermedia.vsvu.sk
bez názvu — intermédiá
Natáčanie figy prišlo z fascinácie. Dlhodobo sa zaujímam o štruktúru, farbu, odlesk, svetlo a malé momenty, pri ktorých je nutné sa na chvíľku zastaviť. Figu som natáčala do novembra, nakoľko vtedy prestal byť možný jej zber na slovensku a nechcela som participovať na podpore dovozu, ikeď pôvodne z jej prirodzeného prostredia. S figou som pracovala …