intermedia.vsvu.sk
Ateliér Priestorových komunikácií+ — intermédiá
Vedúci ateliéru Asistent Doplnkový APK+ I. / DIELŇA (kreatívne a technologické postupy), vedie Mgr. art. Jaroslav Kyša Doplnkový APK+ II. / („CLICK“), vedie MgA. Ivars Gravlejs APK+ (Ateliér priestorových komunikácií+) bol formovaný už na Katedre sochárstva a práca s priestorom ostala jeho dôležitou črtou. Jeho druhou výraznou črtou je práca s časovo-závislými médiami (video, film, audio …), performanciou …