interaqtive.com
Teman för inspirationsföreläsningar och workshops
Learning Design in Practice for Everybody Teman för inspirationsföreläsningar och workshops Vi erbjuder inspirationsföreläsningar och workshops utifrån den nya boken Learning Design in Practice fo…