interaqtive.com
En av Sveriges främsta författare åter aktuell! - B-InteraQtive Publishing
Idag lanserar vi två nya böcker i gränsfarareserien av en synnerligen läsvärd och väletablerad författare som på sin tid tillhörde de mest lästa och älskade. Enda sedan han vid 18-års ålder fick pris av Svenska Akademin fram till sin alltför tidiga död, bara 43 år gammal, skildrade han med skarp… Continue reading