intactdenmark.wordpress.com
Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet i direkte opfordring til politikerne
Organisationerne Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet har tidligere udtalt i en fælleserklæring, at: “Rituel omskæring bør kun ske, når barnet er modent nok til at give informeret samtykke…