instytutliteratury.eu
Festiwal poetycko-muzyczny Noc Chopina
Instytut Literatury inspiruje i wspiera twórców oraz zachęca czytelników do udziału w bieżącym życiu literackim