instytutliteratury.eu
Debiutanci: Monika Lubińska i Patryk Kosenda
Instytut Literatury inspiruje i wspiera twórców oraz zachęca czytelników do udziału w bieżącym życiu literackim