institutopoimenica.com
O Profeta Isaías Prediz o Retorno dos Judeus do Exílio – Maarten van Heemskerck
Prophet Isaiah predicts the return of the Jews from exile (De profeet Jesaja voorspelt de terugkeer van de Joden uit de ballingschap), 1560-1565, Maarten van Heemskerck (Dutch Northern Renaissance …