inrahata.net
Kamdhenu Gandhul Khat Gangapur (कामधेनू गांडूळ खत गंगापूर )
kamdhanu gadhul gangapur गांडुळ खाद्य चराच्या तळाशी ८ ते ९ सें.मी. उंचीचा किंवा जाडीचा थर काडीकचरा, पालापाचोळा, वाळलेले गवत, ऊसाचे पाचट यांनी भरावा. त्यावर पाणी मारावे. याथरावर ८ ते ९ सें.मी. जाडीच…