inoradopt.no
Adoptivforeldre søkes!
Det har vært flere tildelinger fra Taiwan den siste tiden, og en av foreningene vi samarbeider med, Child Welfare League Foundation, CWLF, har stort behov for flere søkerfamilier. Det er mange barn i Taiwan som trenger nye foreldre. I Taiwan kan det være vanskelig å få finne nye familier til barn med komplisert bakgrunn eller helseutfordringer