inoradopt.no
Adopsjonsstiuasjonen per 1. juni 2019
Samarbeidsland Barn ankommet Norge Tildelte barn (ikke ankommet Norge) Bulgaria 1 1 Burkina Faso 2 1 Taiwan 2 7 Ungarn 2 5 Totalt 7 14