inoradopt.no
Adopsjonssituasjonen per 3. september 2019
Samarbeidsland Barn ankommet Norge Tildelte barn (ikke ankommet Norge) Bulgaria 2 0 Burkina Faso 2 1 Taiwan 3 6 Ungarn 5 2 Totalt 12 9