ininasbokverden.wordpress.com
Boktips: 23 desember
«Likblomsten» av Anne Mette Hancock (2018) – Vigmostad Bjørke En ny og spennende krim serie med en engasjert og tøff journalist i hovedrollen. Heloise Kaldan får et brev i posthyl…