inicia09.wordpress.com
Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro i pimes
Condicions financeres Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000 euros. Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos. Interès: Euríbor més 7%. Comissions: d’obertura del 0,50%. Garanties: les considerades…