inicia09.wordpress.com
Manual d’autofinançament del Tercer sector ambiental
Aquest és un manual enfocat directament a entitats de defensa del medi ambient. Les entitats no tenen una visió mercantil que faci possible disposar dels medis tècnics i materials necessaris per a …