inicia09.wordpress.com
Altres coses que també podries finançar amb un renting
El rènting és un contracte de lloguer de béns mobles, amb una durada superior a l’any normalment, la principal particularitat consisteix a pactar una quota mensual, trimestral o anual fixa du…