inicia09.wordpress.com
Una proposta metodològica per a l’anàlisi multidimensional de les àrees rurals. Aplicació pilot a les comarques LEADER del Bages, el Berguedà, el Solsonès i la Segarra “
Comunicació presentada al VIII Congrés de Desenvolupament Rural Autores: Montse Carbonell Turull i Marta Planas Vilafranca. Geògrafes i tècniques del CEDRICAT Resum: El CEDRICAT, fundació privada q…