inicia09.wordpress.com
Llibre:5 claus per innovar
Jesús González Sabater, acaba de publicar en bubok (digital i obert) un llibre amb el título “5 claves para innovar” . Ofereix respostes a l’hora de plantejar quins són els passos…