ingovogelmann.net
Dear Scotland » INGO VOGELMANN
You’re beautiful, I love you. Please, make the right choice. May your decisions reflect your hopes not your fears – Nelson Mandela Tha gach uile dhuine air a bhreth saor agus co-ionnan ann an urram’s ann an còirichean. — Ingo Vogelmann Related