ingfridlandsnes.com
Ikke gjør dette i oppsigelsesprosessen
Oppsigelsesprosess? Da er det på tide å vise handlekraft, det er god ledelse! Når fremtidsutsiktene krever oppsigelser og andre kutttiltak, ja da er det den prosessen du går inn i.