ingfridlandsnes.com
Indre og Ytre motivasjon
Bruk og forståelse for Indre Motivasjonsfaktorer må være grunnmuren i alle organisasjoner og ledelsesfilosofier uavhengig av bransje og yrkesgrupper.